426244

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสมชาย พรมลอองวัน รักษาการปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วยนายวรุฒน์ บุญจีน ,นายไชยยศ แจ้งใจ เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายพีระพัฒน์ พงศ์ไพรภูมิ ผู้ช่วยสัตวแพทย์พร้อมด้วยอาสาปศุสัตว์,จนท.ส่วนงานเกษตร อบต.ท่าผาปุ้ม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและการทำลายเชื้อในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1/2566 ให้กับเกษตรกร บ้านท่าผาปุ้ม ม.4 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ผลการปฏิบัตงาน จำนวนเกษตรกร 35 ราย โค จำนวน 355 ตัว รวมทั้งหมด 355 ตัว และประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย
-----------------------
รายงาน : โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย