40870
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2565 ณ. หอประชุมเสรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครู) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

--------------------------------------------
รายงานโดย: ฝ่ายบริหารทั่วไป/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน