181065

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ์ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี 2565 โดย น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในจังหวัด ร่วมเปิดงานดอกบัวตองบาน บนดอยแม่อูคอ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับอำเภอขุนยวม และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพิธีรับขวัญดอกบัวตอง และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ สำหรับการจัดเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ในปีนี้กำหนดช่วงเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนธันวาคม 2565 นี้

--------------------
รายงานโดย: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน