423103

วันจันทร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม

เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีรูปแบบและสถานที่ในการจัดกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัด อำเภอ สถานที่ราชการ โรงเรียน และสถานที่อื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว.
-------------------------
รายงานโดย: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน