357495

วันที่ 13 กันยายน 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางเบญจมาศ บุญชู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิษฐาจิตอนุโมทนาเพื่อถวายยังวัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดป่าถ้ำวัว ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี ถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ถวายแด่เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัว (คณะสงฆ์สังกัดธรรมยุติกนิกาย)

-------------------------------
รายงานโดย: ฝ่ายบริหารทั่วไป/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน