357037

วันที่ 12 กันยายน 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางเบญจมาศ บุญชู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิษฐาจิตอนุโมทนาเพื่อถวายยังวัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี ถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ถวายแด่เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเจ้าคณะอำเภอ จำนวน 7 อำเภอ (คณะสงฆ์สังกัดมหานิกาย)

 

-------------------------------
รายงานโดย: ฝ่ายบริหารทั่วไป/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน