67215

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสมชาย พรมลอองวัน รักษาการ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วย นายวรุฒน์ บุญจีน ,นายไชยยศ แจ้งใจ เจ้าพนักงานสัตวบาลและ และนายพีระพัฒน์ พงศ์ไพรภูมิ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ พร้อมด้วยอาสาปศุสัตว์,จนท.ส่วนงานเกษตร อบต.ท่าผาปุ้มลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและการทำลายเชื้อในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1/2566 ให้กับเกษตรกร บ้านใหม่พัฒนา ม.8 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ผลการปฏิบัตงาน จำนวนเกษตรกร 18 ราย โค จำนวน 123 ตัว กระบือ จำนวน 4 ตัว รวมทั้งหมด 127 ตัว และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย
-----------------------
รายงาน : โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย