24606

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายวีรภัทร เทพวงสา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และนายสันติ จตุรชัยมงคล เจ้าพนักงานสัตวบาล ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและการทำลายเชื้อในพื้นที่เสี่ยงรอบที่1/2566 ในโค - กระบือและฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซิเมียในกระบือ ตามมาตรการควบคุมโรค ฯ ให้กับเกษตรกรบ้านห้วยไร่ หมู่ 5 และบ้านหนองผักหนาม หมู่ 7 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ผลการปฏิบัติงาน 1.บ้านไร่ หมู่ 5 จำนวนเกษตรกร 7 ราย โค ที่ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 57 ตัว กระบือ ที่ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 8 ตัว

2.บ้านหนองผักหนาม หมู่ 7 จำนวนเกษตรกร 18 ราย โค ที่ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 209 ตัว กระบือ ที่ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 15 ตัว

รวมทั้งหมดโค 266 ตัว กระบือ 23 ตัว

และประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ เฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย

--------------------------
รายงาน : โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง