201141

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายนายอมรินทร์ เดชานุวัติ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ พร้อมด้วย 1.นายธนกฤต ภูมิทัต เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 2.นายสันติ จตุรชัยมงคล เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง ติดตามและส่งมอบปัจจัยการผลิต อาหารสุกร วัสดุปรับปรุงโรงเรือน เเละเวชภัณฑ์ กิจกรรมฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร จำนวน 2 แห่ง (บ้านช่างหม้อ ม.4, บ้านไก่ดำ ม.7) และกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกร จำนวน 2 ราย (บ้านโก๊ไม่หลู่ ม.7)

ทั้งนี้ได้ดำเนินงานติดตามผลการดำเนินงานและส่งมอบปัจจัยการผลิตของกิจกรรมดังกล่าวเเล้วเสร็จ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการติดตามงานพื้นที่โครงการหลวงจังหวัดเเม่ฮ่องสอนจากเจ้าหน้าที่กองงานพระราชดำริฯ ซึ่งมีกำหนดติดตามงานในวันที่ 19-23 กันยายน 2565 นี้

****************************
รายงานโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน