15930

วันที่ 12 กันยายน 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายรังสิทธิ์ ศิริคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง พร้อมนายวีรภัทร เทพวงสา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน นายสันติ จตุรชัยมงคล เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายสุธิราช ใฝ่เกียรติก้อง พนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังฯ ออกไปดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและแนวทางการจัดการความเสี่ยง วิธีสังเกตอาการสัตว์ป่วยเบื้องต้น จำนวน 4 ราย ที่บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

-------------------------
รายงานโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง