124128

วันที่ 6 กันยายน 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายรังสิทธิ์ ศิริคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง พร้อมนายวีรภัทร เทพวงสา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน นายสันติ จตุรชัยมงคล เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายสุธิราช ใฝ่เกียรติก้อง พนักงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังฯ ออกไปดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและแนวทางการจัดการความเสี่ยง วิธีสังเกตอาการสัตว์ป่วยเบื้องต้น จำนวน 5 ราย ที่บ้านพะมอลอ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

-------------------------
รายงานโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง