006

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับพานิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปกครองอำเภอเมือง และตำรวจภูธรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมบูรณาการตรวจสอบปริมาณ ราคาจำหน่าย และสถานที่เก็บสุกรชำแหละ ตามมาตรการกำกับดูแลสุกร เนื้อสุกร ปี 2564 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2552 โดยกำหนดให้ผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งครอบครองสุกรมีชีวิตที่มีปริมาณตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และผู้ครอบครองสุกรชำแหละผ่าซีก เนื้อสุกรชำแหละแยกชิ้นส่วนที่มีปริมาณรวมกันตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป แจ้งปริมาณ ราคาจำหน่าย สถานที่เก็บ และสถานที่เลี้ยง และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกรและเนื้อสุกร โดยได้ตรวจสอบร้านจำหน่ายเนื้อสุกรในตลาดสดสายหยุด ร้านภาคเหนือหมูสด ร้านซีพีเฟรชมาร์ท เบทาโกรช๊อป และร้านหมูอินเตอร์ ไม่พบการกักตุนถึงปริมาณที่ต้องแจ้ง ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนทั่วไป ให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหากพบราคาสินค้าบริโภคแพงเกินจริง และการกักตุนสินค้า

.........................................
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน