611171

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565
น.สพ.ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปางมะผ้า​ และอำเภอปาย​ ติดตามผลการดำเนินงานในศูนย์เครือข่าย​ศพก.​ ด้านปศุสัตว์​ โดยมีเจ้าของศูนย์ประกอบด้วย​ 1.​ นายสุบิน​ ชนสารทวีคุณ​ ศูนย์เครือข่าย​ ศพก.​ ด้านปศุสัตว์​ อำเภอปางมะผ้า​ (ศูนย์เครือข่ายหมูหลุมและไก่พื้นเมือง)​ และ​ 2.​ นายเสงี่ยม​ วงศ์หล้า​ ศูนย์​เครือข่าย​ ศพก.​ด้านปศุสัตว์อำเภอปาย​ (ศูนย์เครือข่ายเป็ดไข่และโคพื้นเมือง)

ทั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลภายในศูนย์​ ให้คำแนะนำกิจกรรมปศุสัตว์​ ปัญหาอุปสรรค​ รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจต่อไป

****************
ข่าวประชาสัมพันธ์​ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน