125143

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
 น.สพ.ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนยวม ติดตามผลการดำเนินงานในศูนย์เครือข่าย​ศพก.​ ด้านปศุสัตว์​ โดยมีเจ้าของศูนย์คือ นายอารีย์ พรนำโชค ศูนย์เครือข่าย​ ศพก.​ ด้านปศุสัตว์​ ตำบลเเม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดเเม่ฮ่องสอน (ศูนย์เครือข่ายสุกรและไก่พื้นเมือง)​ และดำเนินการถอดบทเรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ Smart Famer Model นายประหยัด เชื้ออยู่นาน ภายใต้โครงการสร้างเกษตรปราดเปรื่อง(SMART FARMER) ตำบลเเม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดเเม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลภายในศูนย์​ ให้คำแนะนำกิจกรรมปศุสัตว์​ ปัญหาอุปสรรค​ รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจต่อไป

****************
ข่าวประชาสัมพันธ์​ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน