“ปศุสัตว์แม่ฮ่องสอน บูรณาการหน่วยงาน จัดมหกรรมประกวดไก่แม่ฮ่องสอน ในเทศกาลดอกบัวตองบาน ”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน, ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการประกวดไก่แม่ฮ่องสอน ในงานเทศกาลดอกบัวตองบานครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามบินเก่า อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ มีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย พันธ์จินดา นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานเปิด และนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานในภาคเช้า และมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดไก่แม่ฮ่องสอน ประเภทต่าง ๆ รวม 4 ประเภท ในภาคค่ำ สำหรับการจัดงาน ฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างการรับรู้อัตลักษณ์ไก่แม่ฮ่องสอน และอนุรักษ์สัตว์พื้นเมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้รับรองพันธุ์เป็นสัตว์พื้นที่ประจำถิ่นไว้แล้ว ต่อไป

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน