ปศุสัตว์แม่ฮ่องสอน บูรณาการหน่วยงาน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รักสัตว์ ปลอดโรค ในวันแห่งความรัก ตาม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ณ เต็นท์นิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานฤดูหนาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ในการดูแลและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในครอบครัวและชุมชน อีกทั้งเลี้ยงดูสุนัขและแมวให้ถูกวิธีและปลอดภัย โดยมีกิจกรรมตอบความคำถามชิงรางวัล ของขวัญต่างๆมากมาย ซึ่งมีเด็ก เยาวชนและประชาชนสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก