“ปศุสัตว์แม่ฮ่องสอน บูรณาการความร่วมมือหน่วยงาน จัดมหกรรมประกวดไก่แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน เเละด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน จัดงานมหกรรมประกวดไก่แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3 ในงานฤดูหนาวหน้าศาลากลาง จ.แม่ฮ่องสอน ณ สนามหน้าศาลากลาง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายประจวบ อาจารพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวด
วัตถุประสงค์การจัดงานฯ ครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ไก่แม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแบ่งเป็น
1. ประเภทอุดมทัศนีย์หรือประเภทสวยงามตรงตามลักษณะไก่แม่ฮ่องสอน ชนะเลิศได้แก่ ไก่นายประสิทธิ์ ไชยสิทธิ์
2. ประเภทไก่แม่ฮ่องสอนส่งเสียงขัน 15 นาที รวมดอก VIP ชนะเลิศได้แก่ ไก่นายจตุพร ทิพไชย
3. ประเภทไก่แม่ฮ่องสอนส่งเสียงขัน 15 นาที รวมดอก OPEN ชนะเลิศได้แก่ ไก่นายณรงค์ศักดิ์ ดีเพียร
4. ประเภทไก่หมานหรือไก่ต่อ ไก่ตั้ง ชนะเลิศได้แก่ ไก่นายประกายสิทธิ์ เลอะมู
5. ไก่แม่ฮ่องสอนย่าง ชนะเลิศได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอนบ้านแม่สะงา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
สำหรับลักษณะไก่แม่ฮ่องสอน เพศผู้ : ตามอุดมทัศนีย์ มีลักษณะคือ มีขนคอและหลังสีเหลืองแดงเข้ม ขนลำตัวและหางมีสีดำ มีปุยขนที่โคนหาง หงอนจักร ใบหน้าแดง แข้งและปากมีสีดำหรือเทา มีขนตุ้มหูสีเหลือง ผิวหนังขาวอมแดง /เพศเมีย : มีขนลำตัวสีน้ำตาลกระเหลือง หรือสีน้ำตาลลายป่าทั้งตัว หงอนจักร ใบหน้าแดง ปากและแข้งสีดำหรือเทาหรือน้ำตาล มีขนตุ้มหูสีเหลือง ผิวหนังขาวอมแดง รสชาติอร่อย เนื้อนุ่ม แน่น หนังบางและมีไขมันน้อย